Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rekrutacja do odziału przedszkolnego i klasy I SP

    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Zasady rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłomnice

-        do przedszkoli w wieku od 3 do 5 lat

-        do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wieku od 3 do 6 lat

 2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Kłomnice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli oraz do oddziału przedszkolnego w szkole, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/oddziale, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od dnia 1 do 11 lutego 2022r.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają z placówki oświatowej, do której zamierzają zgłosić dziecko, wniosek wraz z załącznikami. Zobowiązuje się Dyrektorów do publikacji zestawu dokumentów na internetowej stronie placówki w okresie trwania rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.

7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej.

 

Więcej informacji znajdą państwo w dokumencie poniżej  Zasady rekrutacji.

 

 

 

DOKUMENTY DO REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

  1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2022 roku w sprawie określenia harmonogramu i zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023.

  2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym  2022/2023

  3. Wniosek o przyjęcie do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie na rok szkolny 2022/2023
    (dokument PDF)(dokument WORD)

  4. Wniosek o kontunuowanie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie w roku szkolnym 2022/2023

  5. KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.07
2,273,760 unikalnych wizyt